10 wijzigingen in de sociale zekerheid in 2017

In haar blog op oversalaris.nl schrijft Marjol Nikkels over de 10 wijzigingen in de sociale zekerheid in 2017;

  1. Wijzigingen in de Arbowet
  2. Wet tegemoetkoming loondomein
  3. No-risk voor oudere langdurig werkloze verlaagd naar 56 jaar
  4. Wet verbetering hybride markt
  5. Verbeteringen poortwachtertraject
  6. Quotum banenafspraak uitgesteld
  7.  Aanpassing minimumjeugdloon
  8. Maatregelen Verzamelwet SZW 2017
  9. 5 dagen betaald kraamverlof voor partner
  10. Slapende dienstverbanden: aanpassing transitievergoeding na 104 weken ziekte
Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt