Jaarlijks archief: 2015

Nieuwe versie WGA eigenrisicodragerstool

Voor abonnees met een werkgevers- of dienstverlenersabonnement  is een nieuwe versie van de WGA-Eigenrisicodragerstool beschikbaar. In de tool is het wetsvoorstel  Verbetering hybride markt WGA verwerkt.

Geplaatst in Geen categorie

Presentaties VeReFi najaarsbijeenkomst online

Het was weer een geweldige VeReFi Kennisbijeenkomst op 18 november, met leerzame en interactieve  sessies. Ook het buffet met stampotten en wildgerechten vond gretig aftrek. Wij danken alle deelnemers voor hun komst en voor hun enthousiasme. Wilt u alle presentaties

Geplaatst in Geen categorie

Reactie op wetsvoorstel ‘Verbetering hybride markt WGA’

Op 22 juni 2015 maakte minister Asscher in een kamerbrief bekend dat het evenwicht op de hybride WGA-markt hersteld gaat worden om te borgen dat het hybride stelsel ook na 2017 kan voortbestaan. Vanaf 2017 worden de risico’s van WGA-flex

Geplaatst in Geen categorie

18 november VeReFi kennisbijeenkomst Visie op re-integratie

Sinds de ingang van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht alles in het werk te stellen voor een snelle terugkeer van de zieke werknemer op de werkvloer. Re-integratiebureaus hebben daar een aantal jaren goed geld aan verdiend,

Geplaatst in Geen categorie

WGA Eigenrisicodragerstool aangepast aan parameters 2016

Met de WGA ERD calculator kunt u zien of het loont om WGA eigenrisicodrager te worden. U kunt een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en wel of niet privaat verzekeren. De tool gaat uit van

Geplaatst in Geen categorie

ZW Eigenrisicodragerstool aangepast aan parameters 2016

Met de ZW ERD calculator kunt u zien of het loont om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. U kunt een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en wel of niet privaat verzekeren. De tool gaat uit van

Geplaatst in Geen categorie

Whitepaper ‘Parameters WHK 2016 en vooruitblik 2017’ beschikbaar

Voor onze VeReFi-abonnees is er een nieuwe whitepaper beschikbaar:  ‘Parameters Werkhervattingskas 2016 en vooruitblik 2017. U vindt de whitepaper onder de knop ‘Whitepapers en nieuwsbrieven’.

Geplaatst in Geen categorie

VeReFi-tool Kostenindicatie Sociale Zekerheid aangepast aan nieuwe parameters

Met de tool Kostenindicatie SZ kunt u door het invullen van slechts een paar gegevens zien: wat u ongeveer kwijt bent aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim, premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex; welk bedrag er gemoeid is met 10

Geplaatst in Geen categorie

Vergelijking parameters Werkhervattingskas 2016 met 2015

Voor kleine bedrijven gelden de sectorale premies.De grens tussen klein – middelgroot gaat van € 314.000,-  naar € 319.000,-. En de grens middelgroot – groot stijgt van € 3.140.000,- naar € 3.190.000,-. Bijgaand een overzicht van de parameters. Daarna wordt

Geplaatst in Geen categorie

Parameters 2016 bekend: geen grote verschuivingen, toch belangrijk adviesjaar

De nieuwe parameters Werkhervattingskas 2016 zijn op 1 september 2015 in de Staatscourant bekend gemaakt. Er zijn geen grote verschuivingen in 2016 ten opzichte van 2015. Toch is 2016 een belangrijk adviesjaar voor de inkomensadviseur. Voor grote bedrijven is 2016

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt