AP: zonder tussenkomst bedrijfsarts geen mogelijke taken uitvragen

Een student van CS (registeropleiding Taakdelegatie) raakte tussen twee vuren omdat haar werkgever, een grote Zorginstelling met 5.000+ FTE, recent heeft gekozen voor het Eigen Regie Model. Daarbij heeft een gerenommeerd opleidingsinstituut het uitvragen naar de mogelijkheden als een afzonderlijk opleidingsprogramma voor de leidinggevenden opgenomen. CS zegt dat het vragen naar mogelijkheden niet mag, het andere opleidingsinstituut zegt van wel. De student heeft daarop een brief geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te vragen.

Vorige week kwam het antwoord, dat wij geanonimiseerd weergeven:
“Via uw werkgever volgt u een opleiding bij het opleidingsbedrijf Z. Dit bedrijf stelt nu dat de werkgever zonder tussenkomst van de bedrijfsarts (of casemanager Taakdelegatie) wel mag vragen welke taken uit de eigen functie een werknemer nog wel zou kunnen uitvoeren.

Het opleidingsbedrijf baseert dit op de in bovengenoemde beleidsregels benoemde ‘lopende afspraken en werkzaamheden’.
U wilt graag weten of een werkgever inderdaad zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mag vragen naar welke taken de werknemer nog kan uitvoeren onder het mom dat ‘de werkgever mag vragen naar de lopende afspraken en werkzaamheden’.

Het standpunt van de AP is dat de werkgever niet zonder tussenkomst van de bedrijfsarts mag vragen welke taken de werknemer nog wel kan uitvoeren.”

De volledige brief vindt u hier.

Geplaatst in VeReFi Nieuws

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt