Arbo Impact BV

Gezondheid heeft een grote intrinsieke waarde; op het niveau van arbeidsorganisaties kan een betere gezondheid van werknemers leiden tot minder verzuim en uitval en tegelijkertijd tot hogere productie en betere prestaties van werknemers en organisaties. Op langere termijn maakt een betere gezondheid ook een langere inzetbaarheid van werknemers mogelijk. Duurzame inzetbaarheid is nodig om de kosten van vergrijzing op te vangen, om voorziene structurele tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen, om het innoverend en mentaal vermogen van de beroepsbevolking optimaal te benutten en om het draagvlak voor de sociale zekerheid op peil te houden.

Arbo Impact BV onderscheidt zich in kwaliteit. Daarom geldt voor alle bedrijfsactiviteiten en uitgewerkte rapportages een tevredenheidsgarantie. Dit betekent dat de uitvoering begrijpelijk, doeltreffend, tijdig, actueel, volledig en toepasbaar zal zijn. Arbo Impact BV werkt volledig onafhankelijk, erkend en voorzien van de meest recente kennis binnen ons vakgebied.

Doelstelling

De uiteindelijke uitwerking van onze dienstverlening voor uw organisatie zal in eerste instantie leiden tot inzicht m.b.t. de organisatie en geldstromen van publieke en private premies, verzuim en re-integratie. Vervolgens wordt met die kennis gewerkt aan samenhangend beleid op corporate niveau met een praktijkgericht stuurmodel. Met de bijstellingen vanuit een vernieuwde samenwerking op corporatie niveau voert u de regie en behoudt controle welke uitvoering zal leiden tot besparingen.

Regie en controle

De uitvoering & regie van uw opdracht staat onder controle van een Register-Casemanager. De inzet van expertise kan op deeltaken zijn uitbesteed. Ook dan blijft de regie daarvan bij Arbo Impact BV. Gecontracteerde experts zijn binnen hun eigen expertise erkend en gecertificeerd.

Met Arbo Impact verzekerd van een deskundige ondersteuning

 

  • als erkende Register-Casemanagers, die u adviseren en ondersteunen bij de
    re-integratie van WGA-gerechtigde (ex)werknemers;
  • die u behulpzaam zijn bij het reduceren van verzuim op dossier- én corporate niveau;
  • voor de controle op de ontvangen WGA-gedifferentieerde premie;
  • bij de analyse, besluitvorming en implementatie van het WGA eigen risicodragerschap;
  • in het achterhalen van teveel verrekende premies of niet ontvangen subsidies;
  • voor de ondersteuning en uitvoering bij bezwaar- en beroepsprocedures;
  • met een breed en professioneel netwerk van dienstverleners, waaronder

onafhankelijke gecertificeerde bedrijfsartsen en/ of arbeidsdeskundigen, HR-professionals, etc.
Arbo Impact BV is aangesloten bij Boaborea, brancheorganisatie op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit. Re-integratie ondersteuning zoals een 2e spoor traject wordt uitgevoerd door zuster BV ‘Mental Colours’ welke in het bezit is van het ‘Blik op Werk’ keurmerk.

Arbo Impact BV
Postbus 346
4600 AH  Bergen op Zoom
Tel: 0164 / 299062
Mob. 06 – 38505542 (Martin F. Valk, directeur / Register-Casemanager, Rccm)
www.arboimpact.nl
info@arboimpact.nl

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt