Belangrijk: wijzigingen in de publieke verzekering WGA

Op 22 juni 2015 maakte minister Asscher in een kamerbrief bekend dat het evenwicht op de hybride WGA-markt hersteld gaat worden. Vanuit meerdere kanten o.a. door het Verbond van Verzekeraars en het Actuarieel Genootschap was aangegeven dat op deze manier het hybride stelsel ook na 2017 geen doorgang kon vinden. Vanaf 2017 worden de risico’s van WGA-flex en WGA-vast samengevoegd in één totaalrisico. Dit zou eerst in 2016 gebeuren, maar op 20 februari 2015 werd dat de samenvoeging 1 jaar uitgesteld wordt. Om het evenwicht op de markt te verbeteren, bereidt Asscher regelgeving voor waarmee de wijze van premiestelling na terugkeer naar het UWV wordt aangepast. Ook wordt de financieringswijze van staartlasten die ontstaan als een werkgever eigenrisicodrager wordt, aangepast. Wat betekenen de wijzigingen in de praktijk?

Vanaf 2017 geen inlooprisico bij overgang publiek naar privaat
Een belangrijke wijziging is dat bedrijven die over willen gaan van publiek naar privaat, vanaf 2017 niet meer te maken krijgen met een inlooprisico. Zij kunnen hun risico als staartlast bij het UWV achterlaten. Dit was al het geval voor de WGA-flex maar wordt dus ook van toepassing voor WGA-vast. Bedrijven hoeven dit risico niet meer af te financieren met inloopkoopsommen of premie-opslagen. Deze laatste maatregel is vooral gunstig voor bedrijven die niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden.

Reeds gedane financiering van inlooprisico
Alle bedrijven die wel recent eigenrisicodrager WGA zijn geworden en daarvoor nog forse koopsommen voor het inlooprisico hebben betaald, die krijgen deze niet terug! De situatie zoals die geldt op 1 juli 2015 blijft van kracht. Dus bedrijven die reeds eigenrisicodrager zijn en dit hebben afgefinancierd met koopsommen en/of premieopslagen moeten die blijven betalen!

Voor bedrijven die aangegeven hebben om net per 1 juli 2015 eigenrisicodrager WGA te willen zijn, en daarvoor een forse financiering doen voor de reeds lopende WGA-dossiers die zijn ingestroomd na 1 januari 2007, is de uiterste mogelijkheid om nog voor 1 juli (dus alleen vandaag 30 juni!) de garantstelling in te laten trekken en een bericht te sturen om niet per 1 juli 2015 eigen risicodrager te willen zijn. De situatie per 1 juli 2015 is bepalend voor het overgangsrecht.

In 2016 van publiek naar privaat
Voor bedrijven die nu nog publiek bij UWV verzekerd zijn en ervoor kiezen om in 2016 eigenrisicodrager WGA te willen worden geldt een overgangsbepaling. Voor deze groep is geregeld dat ze alleen in 2016 de inloopschade betalen voor de op dat moment lopende uitkeringen. Maar vanaf 2017 geldt de nieuwe regel dat de al bestaande schade als staartlast bij het UWV achter blijft.
Privaat naar publiek: afrekenen op basis van eigen historische cijfers
Een andere belangrijke maatregel is dat de bedrijven die teruggaan van privaat naar publiek vanaf 2017 niet meer worden ingedeeld in de minimumpremie, maar worden afgerekend op de eigen historische cijfers. Dus bedrijven met in verhouding tot de loonsom veel WGA-instroom, betalen ook een opslag op de rekenpremie. Het eigen individuele werkgeversrisico bepaalt hoeveel korting of opslag je krijgt op de rekenpremie. Aan de systematiek van de premieberekening verandert verder niets. Behalve dat alle bedrijven op de historische eigen cijfers worden beoordeeld.

Het gevolg is dat bedrijven met weinig WGA-instroom sneller de mogelijkheid hebben om zich privaat te verzekeren. Bedrijven met veel instroom zullen daarentegen geen aantrekkelijke verzekeringsofferte van de private verzekeraar. Overheidsbedrijven die geen borgstelling (garantieverklaring) voor een uitstap van publiek naar privaat nodig hebben, hebben veelal een minder gunstig risico maar die zullen naar verwachting na 2017 de mogelijkheid gebruiken om eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Nog een jaar minimumpremie
In 2016 blijft de systematiek zoals die nu nog geldt. Oftewel de bedrijven die zijn teruggekeerd van privaat naar het UWV betalen dan nog een jaar de minimumpremie. De vraag is of er nog een maatregel komt om te voorkomen dat bedrijven nu alsnog voor een jaar snel teruggaan naar het UWV om het voordeel van 1 jaar minimumpremie te pakken. Het kan zijn dat ze dan wel verplicht blijven om dan ook tenminste 3 jaar bij het UWV te blijven zitten, zodat ze tenminste 2 jaren op de eigen historische schade premie betalen.
Deze maatregel bestaat nu al als de anti-duiventilmaatregel. In de praktijk was het echter zo dat bedrijven niet aan deze maatregel gehouden waren indien de private verzekeraar zelf de garantieverklaring introk. In dat geval keerden bedrijven automatisch terug naar het publieke bestel zonder vast te zitten aan de driejaarsbepaling.

Nog niet alles duidelijk
Er zijn nog bepaalde zaken niet duidelijk. O.a. wie krijgt de re-integratieverplichting van de groep die als staartlast WGA bij het UWV achterblijft? De kans bestaat dat de werkgever die eigenrisicodrager wordt, wel voor de totale groep die nog korter dan 10 jaar in de WGA (vast) zit de re-integratieverplichting op zich krijgt. Voor de flex-risico’s gaan de risico’s voor de werkgever lopen binnen het ERD voor een ieder die ziek wordt na 1 januari 2017. De precieze invulling wordt duidelijk bij het openbaar worden van het wetsvoorstel in november 2015. Uiteraard zullen we u met VeReFi op de hoogte houden van de ontwikkelingen en een whitepaper schrijven bij het openbaar worden van het wetsvoorstel.

 

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt