Camace

Camace is opgericht in 2001, vanuit de gedachte dat casemanagement gedreven verzuimbegeleiding dé manier is om schadelastbeperking te realiseren voor werkgevers.

Onder casemanagement gedreven verzuimbegeleiding verstaan wij dat vanuit de werkgeversrol een goed opgeleide casemanager de regie voert over het gehele verzuimproces en de daarop acterende partijen aanstuurt en faciliteert. Een belangrijke partij in het verzuimproces is natuurlijk de bedrijfsarts. Deze dient o.a. te beschikken over actuele kennis van de sociale zekerheid, verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingskaders. Daarnaast dient de bedrijfsarts mee te werken aan het model van casemanagement gedreven verzuimbegeleiding.

In de loop der jaren is gebleken dat deze wijze van verzuimbegeleiding uitermate succesvol is. Bij onze opdrachtgevers hebben wij de schadelast inzake arbeidsongeschiktheid fors weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

De dagelijkse leiding van Camace berust bij Rob Bakkenes, arbo arts, en Maria van den Brink, geregistreerd casemanager.

Werkgevers

Sinds 2004 draagt de werkgever gedurende 12 jaar het financiële risico als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het maakt hierbij niet uit of de werkgever zich privaat of publiek verzekerd heeft. Als gevolg hiervan bedraagt de schadelast van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer over deze periode al snel € 150.000 tot € 200.000. Dit noodzaakt werkgevers om te komen tot actieve schadelastbeperking. De werkwijze van Camace focust zich dan ook nadrukkelijk op het beperken van deze schadelast middels casemanagement gedreven verzuimbegeleiding en de inzet van ter zake kundige artsen gedurende de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject.

Verzekeraars

In de afgelopen drie jaar heeft Camace voor meerdere verzekeraars en assurantie tussenpersonen werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om bezwaar en beroep inzake de einde wachttijd toekenning, overgang LGU naar LAU en beoordeling van lopende WGA dossiers.

Kijk voor meer informatie op www.camace.nl        

Contact

info@camace.nl
Postbus 1076
3900 BB Veenendaal
+31 318 508 202

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt