CS Opleidingen stopt samenwerkingsafspraken met RNVC

Naar aanleiding van de keuzes die het bestuur van de RNVC recent heeft gemaakt, kiest CS Opleidingen ervoor de samenwerking als kennispartner van de RNVC per direct te beëindigen. Dit heeft gevolgen voor wie een VeReFi-abonnement heeft met korting via de RNVC.

CS Opleidingen (voorheen Cylin) is de grondlegger van de opleidingen op het gebied van casemanagement in Nederland en heeft destijds ook het initiatief genomen tot oprichting van de RNVC. Aan de basis van de titels Rccm en Crov liggen de opleidingen Post Bachelor Register Casemanagement en Regie op Verzuim met de bijbehorende curricula die zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens door CPION en CRKBO. De HAN is toezichthouder op genoemde opleidingen en vervult een grote rol bij de kwaliteitstoetsingen van de eindexamens, waarbij strikte spelregels gehanteerd worden.

RNVC devalueert titels Rccm en Crov

De titels Rccm en Crov geven de garantie dat degene die de titel voert een kwalitatief hoogwaardige opleiding volgens heeft genoten. CS Opleidingen betreurt dat deze titels nu uitgehold gaan worden doordat de RNVC heeft gekozen ook opleiders toe te laten die zich niet aan het vereiste curriculum en toetscriteria houden. Zo krijgt iemand het recht de titel Rccm te voeren, terwijl hij een lesprogramma heeft gevolgd dat qua kennisniveau totaal anders is en liefst 8 lesdagen minder telt, waarbij er geen verplichte stage van toepassing is en geen kennistoets op alle onderdelen wordt afgenomen. Een aanbieder die de concurrentie op prijs wil winnen in plaats van op kwaliteit en een lesprogramma hanteert dat de HAN de afgelopen jaren consequent heeft geweigerd te accrediteren.

CS Opleidingen heeft kwaliteitsborging en innovatie altijd vooropgezet en investeert voortdurend in het ontwikkelen van nieuwe opleidingsprogramma’s en specialisaties. CS Opleidingen is twee jaar bezig geweest met het RNVC-bestuur om ook specialisaties herkenbaar in de markt te laten zijn met aparte titels voor de geaccrediteerde aanvullende vakstudies. Omdat deze samenwerking gedurende twee jaar consequent door de RNVC is afgewezen, is het initiatief genomen om een onafhankelijk Register Specialistisch Casemanagement op te zetten, het RSC. Met een onafhankelijk bestuur en vakcommissies, los van CS Opleidingen.

Borging van kwaliteit

Het RSC staat voor borging van kwaliteit en herkenbaarheid van specialisaties en biedt verplichte bijscholingen, vaardigheidstrainingen, intervisies en kennistoetsen. Ook krijgen RSC-leden toegang tot de VeReFi Kenniskring, waar vakexpertises excelleren en vraag en aanbod samenkomen.
Voor RNVC-leden die nu nog profiteren van 50% korting op het VeReFi-abonnement, betekent het besluit om de samenwerking te beëindigen dat per prolongatiedatum het officiële tarief gaat gelden, tenzij ze RSC-lid zijn of worden. Het officiële tarief is € 125 voor een VeReFi Nieuwsabonnement en € 750 voor een VeReFi Volledig Abonnement.

RSC-leden behouden korting

CS Opleidingen koppelt het kennispartnerschap uiteraard wel aan het RSC. RSC-leden hebben automatisch een VeReFi RSC Abonnement en behouden korting op het VeReFi Volledig Abonnement. Binnenkort volgt de upgrade van het VeReFi Volledig Abonnement met geweldige applicaties, waarbij in een testomgeving Timeline, VeReFi VerzuimInzicht en Verzuimbalans toegankelijk worden.
Meer informatie over het RSC en de VeReFi Abonnementen kunt u verkrijgen bij Marcel Boudewijnse: 06 228 972 76 / marcel@register-rsc.nl

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt