Dassen Verzuim Control

Effectieve regie op uw verzuimkosten!

Dassen Verzuim Control adviseert en ondersteunt bedrijven en de (semi) publieke sector bij de regievoering op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Of het nu gaat om casemanagement bij individuele verzuimdossiers of om een adviesopdracht op organisatieniveau, de focus ligt altijd op het beperken van de financiële schade en de risico’s voor zowel werkgever als werknemer. Bij casemanagement ligt de nadruk op individuele verzuimdossiers. Bij advies betreft het activiteiten die gericht zijn op verzuim binnen de organisatie als geheel.

De wet- en regelgeving op het gebied van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid is de laatste jaren snel gewijzigd en zeer complex geworden. Werkgevers hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen en dragen een groter (financieel) risico, terwijl men gemakkelijk verstrikt raakt in de vele regels en richtlijnen. Het niet goed naleven van de wet- en regelgeving (o.a. Wet Verbetering Poortwachter) kan voor zowel werkgever als werknemer grote financiële gevolgen hebben.

Dassen Verzuim Control kent de weg in deze complexe materie en kan u adviseren en ondersteunen bij het aansturen van alle bij het verzuim betrokken partijen. Met een effectieve regievoering kunt u onnodige verzuimkosten voorkomen en uw schadelast beperken!

Eigenaar van Dassen Verzuim Control is Fieke Dassen-Eerland.

Fieke is Register Case- & Caremanager (Rccm), waarbij zij gebruik maakt van ruime HRM ervaring. Als Register Case- en Caremanager is zij een professional op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij voert de regie en zorgt er voor dat iedereen doet wat hij moet doen om de schadelast voor uw organisatie te beperken.

Naast kennis van wet- en regelgeving beschikt Fieke over de vaardigheden om het proces optimaal te laten verlopen en de organisatie adequaat in te richten.

Zij heeft naast kennis van het arbeidsrecht veel ervaring met ambtenarenrecht. Fieke haar stijl van adviseren kenmerkt zich door onafhankelijkheid, duidelijkheid en resultaatgerichtheid vanuit grote belangstelling voor en betrokkenheid bij mens en organisatie.

Op de website van Dassen Verzuim Control zijn voorbeelden uitgewerkt om u een idee te geven van de vraagstukken waarvoor u Dassen Verzuim Control in kunt zetten. Uiteraard gaat het altijd om maatwerk, dus aarzelt u niet om vrijblijvend een afspraak te maken om uw specifieke vragen aan de orde te stellen. Wij zijn u graag van dienst!

Tel. 06-18849117
Email: info@verzuim-control.nl
Website: www.verzuim-control.nl

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt