Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website is zorgvuldig ontworpen en samengesteld door CS Opleidingen BV. Mocht u problemen ondervinden bij het bezoeken van onze site, dan vernemen wij dat graag. Wij zullen ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen rekening en risico. CS Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ontstaan door het gebruik van of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. CS Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, direct dan wel indirect, ontstaan door het gebruik van deze informatiebronnen.

CS Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onrechtmatig gebruik van de informatie op deze website u verder toegang tot de website te ontzeggen of u uit te sluiten van bepaalde diensten.

Alle op deze website genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan CS Opleidingen BV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CS Opleidingen. Deze kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar info@cs-opleidingen.nl.

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt