In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen.

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Natuurlijk moeten arbo-artsen, bedrijfsartsen en  casemanagers zich bij het uitoefenen van hun functie aan de landelijke wet- en regelgeving houden. De wetten en regels waaraan deze beroepsgroepen gebonden zijn, zijn duidelijk vastgesteld en gelden niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De register casemanagers die door CS Opleidingen zijn opgeleid zijn tot in detail op de hoogte van het wettelijk kader en bovendien doordrongen van het belang om zich aan dit kader te houden.

Waar het de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen betreft, sluiten wij ons dan ook volledig aan bij de NVAB, VNO-NCW en MKB-Nederland: de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is geborgd en wordt op meerdere manieren gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor register casemanagers, want ook voor deze professionals is er een beroepsregister, het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), dat toeziet op de borging van kennis en kwaliteit, de professionele richtlijnen van de beroepsgroep en de accurate behandeling van klachten. Iedereen die dat wil – werkgevers, werknemers, dienstverleners en bedrijfsartsen – kan vooraf controleren of de casemanager is ingeschreven in het register en of er eventueel een specialisatie is gevolgd. De betreffende register casemanager heeft dan een voor iedereen controleerbare aantekening.

Wel is het bij ons bekend dat er landelijk een wildgroei is ontstaan aan casemanagers en casemanagementopleidingen. Helaas zijn momenteel niet alle in Nederland werkzame casemanagers (gedegen) opgeleid, en niet alle opleiders leggen voldoende nadruk op het belang van het wettelijk kader. Er zijn zelfs opleiders die openlijk een werkwijze voorstaan die in strijd is met de wet; dit is het zogenaamde Eigen Regie Model waarbij de leidinggevende de casemanager is. Schrijnende voorbeelden hiervan zijn het afgeven van verzuimverlof of met de werknemer over zijn mogelijkheden in overleg gaan. Wij betreuren deze situatie ten zeerste en wijzen dit model al jarenlang af. Niet alleen omdat de professionele register casemanager hierdoor (onterecht) in een kwaad daglicht wordt gesteld, maar voornamelijk omdat werknemers hiervan de dupe worden. Wij raden werkgevers, werknemers en dienstverleners dan ook sterk aan om bij voorkeur met register casemanagers in zee te gaan die zijn ingeschreven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Directie CS Opleidingen

1 maart 2018

 

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt