Meer helderheid over compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Over deze regeling bestond nog wat onduidelijkheid. Hoe zit het bijvoorbeeld als een werknemer een IVA- of ZW-uitkering kreeg? Geldt de compensatie dan ook? Minister Koolmees geeft hierover nu duidelijkheid.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Loondoorbetaling blijft 2 jaar

Minister Koolmees van SZW heeft met werkgevers afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens Koolmees beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers. De loondoorbetalingsperiode blijft twee jaar.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Nieuwsflits: Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van SZW heeft dit afgesproken met de werknemersorganisaties.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2019 bekend

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gedifferentieerde premie kent een WGA-premiecomponent en een Ziektewet-premiecomponent. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft het Ziektewetdeel niet te betalen en een eigenrisicodrager voor de WGA hoeft het WGA-deel niet te betalen.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage inkomensvoordeel (LIV)

Wilt u in aanmerking komen voor LKV? Wees er dan van bewust dat u maar heel kort de tijd heeft om dit te regelen. Een strakke regie is dus belangrijk.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen.

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Natuurlijk moeten arbo-artsen, bedrijfsartsen en  casemanagers zich bij het uitoefenen van hun functie aan de landelijke wet- en regelgeving houden. De wetten en regels waaraan deze beroepsgroepen gebonden zijn, zijn duidelijk vastgesteld en gelden niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De register casemanagers die door CS Opleidingen zijn opgeleid zijn tot in detail op de hoogte van het wettelijk kader en bovendien doordrongen van het belang om zich aan dit kader te houden.

Waar het de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen betreft, sluiten wij ons dan ook volledig aan bij de NVAB, VNO-NCW en MKB-Nederland: de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is geborgd en wordt op meerdere manieren gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor register casemanagers, want ook voor deze professionals is er een beroepsregister, het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), dat toeziet op de borging van kennis en kwaliteit, de professionele richtlijnen van de beroepsgroep en de accurate behandeling van klachten. Iedereen die dat wil – werkgevers, werknemers, dienstverleners en bedrijfsartsen – kan vooraf controleren of de casemanager is ingeschreven in het register en of er eventueel een specialisatie is gevolgd. De betreffende register casemanager heeft dan een voor iedereen controleerbare aantekening.

Wel is het bij ons bekend dat er landelijk een wildgroei is ontstaan aan casemanagers en casemanagementopleidingen. Helaas zijn momenteel niet alle in Nederland werkzame casemanagers (gedegen) opgeleid, en niet alle opleiders leggen voldoende nadruk op het belang van het wettelijk kader. Er zijn zelfs opleiders die openlijk een werkwijze voorstaan die in strijd is met de wet; dit is het zogenaamde Eigen Regie Model waarbij de leidinggevende de casemanager is. Schrijnende voorbeelden hiervan zijn het afgeven van verzuimverlof of met de werknemer over zijn mogelijkheden in overleg gaan. Wij betreuren deze situatie ten zeerste en wijzen dit model al jarenlang af. Niet alleen omdat de professionele register casemanager hierdoor (onterecht) in een kwaad daglicht wordt gesteld, maar voornamelijk omdat werknemers hiervan de dupe worden. Wij raden werkgevers, werknemers en dienstverleners dan ook sterk aan om bij voorkeur met register casemanagers in zee te gaan die zijn ingeschreven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Directie CS Opleidingen

1 maart 2018

 

Geplaatst in Geen categorie

AP: zonder tussenkomst bedrijfsarts geen mogelijke taken uitvragen

Een student van CS (registeropleiding Taakdelegatie) raakte tussen twee vuren omdat haar werkgever, een grote Zorginstelling met 5.000+ FTE, recent heeft gekozen voor het Eigen Regie Model. Daarbij heeft een gerenommeerd opleidingsinstituut het uitvragen naar de mogelijkheden als een afzonderlijk opleidingsprogramma voor de leidinggevenden opgenomen. CS zegt dat het vragen naar mogelijkheden niet mag, het andere opleidingsinstituut zegt van wel. De student heeft daarop een brief geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te vragen.

Lees meer ›

Geplaatst in VeReFi Nieuws

Whitepaper Regeerakkoord 2017-2021

Het nieuwe regeerakkoord is uit! Maar wat betekent dat voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt? Gaat de loondoorbetalingsplicht naar 1 jaar? Wat verandert er in de WIA en de WWZ? In onze whitepaper vindt u een overzicht van de plannen op dit gebied. U vindt de whitepaper onder de button ‘Whitepapers en nieuwsbrieven’.

 

Geplaatst in Geen categorie

Drie nieuwe applicaties voor VeReFi Volledig Abonnementen

VeReFi blijft zich inzetten om u met handige tools en applicaties te helpen grip te krijgen op de geldstromen sociale zekerheid in uw organisatie. Speciaal voor houders van een VeReFi Volledig Abonnement  introduceren we 3 nieuwe applicaties: VeReFi VerzuimInzicht, VeReFi DNA en Timeline.
VeReFi VerzuimInzicht: Welk risico loopt u met de huidige verzuimdossiers?

Hoe is de kwaliteit van het casemanagement in uw bedrijf of dat van uw klant? En welk financieel risico loopt het bedrijf met de huidige verzuimdossiers? Dat brengt u in kaart met VeReFi VerzuimInzicht (VVI).

De eerste stap is alle dossiers te analyseren: welke stappen zijn wel en niet (goed) gezet? Met behulp van rode, oranje en groene stoplichten ziet u waar de knelpunten liggen en wat alsnog gedaan kan worden om deze op te lossen. Vervolgens krijgt u op basis van de geanalyseerde dossiers een overall rapportage. De ideale basis voor een rapport voor uw klant waarin u aangeeft waar de verbeterpunten bij de organisatie liggen, zodat zij beter grip krijgen op de verzuimdossiers en de financiële risico’s kunnen beperken.

VeReFi DNA: Maak het verschil tussen beleid en uitvoering zichtbaar

Hoewel elke organisatie te maken heeft met dezelfde regels en wetgeving voor verzuim en arbeidsongeschiktheid, wordt er verschillend mee omgegaan. Dat heeft alles te maken met het ‘DNA’ van de organisatie: hoe denkt men over verzuim? Wil men het zo lang mogelijk aanzien of zo snel mogelijk starten met activeren? Is iedereen het daarover eens? En hoe wordt dit denken dan vertaald in de uiteindelijke aanpak van verzuim? Dat is in veel organisaties niet duidelijk en leidt tot onnodige ruis en stagnatie.

Met behulp van vragenlijsten maakt VeReFi DNA in een grafische weergave voor uw organisatie zichtbaar in hoeverre het beleid en de uitvoering uiteenlopen. Zo krijgt u objectieve handvatten voor wat voor uw bedrijf een passend moment is om voor een verzuimdossier professionele hulp in te schakelen. Vooral bedrijven waar de leidinggevende casemanager is, blijken hier toenemend behoefte aan te hebben. Kortom: VeReFi DNA biedt u een mooie ingang voor een goed gesprek.

Timeline: AP-proof verzuimvolgsysteem voor de professional

Timeline is een verzuimvolgsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de professional, conform de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanzelfsprekend worden de basisstappen van Poortwachter in een tijdlijn weergegeven en toekomstige acties al bij het invoeren van de verzuimmelding zichtbaar gemaakt. Maar het grootste verschil is dat de professional in Timeline ook de eigen acties kan definiëren, dus niet het systeem bepaalt hoe het werkproces wordt uitgevoerd, maar de register casemanager. Uiteraard kan de volledige communicatie met alle betrokkenen worden opgeslagen in het verzuimsysteem.

Alle mogelijkheden van Timeline ontdekken? Dat kan nu in een persoonlijke speeltuin op verefi.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om echt met Timeline te gaan werken: hiervoor vragen wij een bescheiden administratieve vergoeding.

Nog geen VeReFi Volledig Abonnement?

De tools en applicaties genoemd in deze nieuwsbrief zijn uitsluitend beschikbaar voor houders van een VeReFi Volledig Abonnement. Heeft u een Nieuws Abonnement? Dan kunt u voordelig upgraden: als u voor 1 januari overstapt op een Volledig Abonnement, betaalt u voor het eerste jaar € 600 ex btw. Bent u lid van het Register Specialistisch Casemanagement, dan krijgt u 50% korting.

Om het mogelijk te maken de aangeboden tools continu te blijven doorontwikkelen, wordt de prijs voor een Volledig Abonnement per 1 januari  2018 € 750 ex btw per jaar. Uiteraard blijft de korting voor RSC-leden ook dan 50%.

Meer informatie? Neem contact op via info@verefi.nl

Geplaatst in VeReFi applicatie updates, VeReFi Nieuws

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt