Rekentools

Met het VeReFi abonnement heeft u toegang tot verschillende rekentools.
Bestel hier uw abonnement en maak direct gebruik van de rekentools en alle andere voordelen van het VeReFi abonnement.

  • VeReFI ZW-WGA Flex beschikking controletool: Het UWV stuurt tussen mei en oktober 2013 beschikkingsbrieven over Ziektewet- en WGA uitkeringen van flexgroepen waarvoor de werkgever financieel verantwoordelijk is. Met deze tool kunt u controleren of deze toekenning terecht is. Indien dit niet zo is, kunt u bezwaar maken met behulp van de voorbeeldbrieven.
  • VeReFI Quick Scan: geeft u inzicht in de totale geldstromen sociale zekerheid binnen uw organisatie. De Quick Scan laat zien hoeveel u kunt besparen als er een strakke controle en regie over alle activiteiten is.
  • WIA uitkeringswijzer: met deze tool berekent u snel en eenvoudig de hoogte van een wettelijke WIA-uitkering, een uitkering uit een eventuele private WGA-hiaatverzekering (standaard of uitgebreid) en een uitkering uit de WIA-excedentverzekering (70% of 80% dekking).
  • Verzuimkostenscan: rekentool om de kosten van verzuim en WGA op dossierniveau snel uit te rekenen.
  • WGA Eigenrisicodragerstool: een unieke rekenwijzer voor de afweging van het WGA-eigen- risicodragerschap. Er zijn twee varianten van deze tool. Een variant voor bedrijven tot ca. 2 miljoen loonsom waarvoor het inlooprisico niet meeverzekerd kan worden. En een variant voor de grotere ondernemingen inclusief de meeverzekering van het inlooprisico.
  • 104 weken verzuim- en ontslagwijzer: hiermee kunt u stapsgewijs de verschillende praktijksituaties binnen uw bedrijf doorlopen en krijgt u tips hoe te handelen en welke wetsartikelen hieraan ten grondslag liggen.
  • Maatmanloon Check: controleert of het berekende dagloon op de WIA-beschikking klopt.
Bestel hier uw abonnement en maak direct gebruik van de rekentools en alle andere voordelen van het VeReFi abonnement.

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt