ISBB / Verzuimgezond

Risicomanagement en schadelastbeheersing op uw werkgeverskosten ten gevolge van ziekteverzuim (gedurende 2 jaar) en arbeidsongeschiktheid verzuim (gedurende 10 jaar).

REGISTER CASE- EN CAREMANAGEMENT VERZUIM & ARBEID(ON)GESCHIKTHEID. RCCM ®

  • Risicomanagement
  • Casemanagement
  • Claimmanagement
  • Caremanagement
  • Financieel Casemanagement
  • Juridisch Casemanagement
  • Change casemanagement
  • Management Consultancy
  • Saneren
  • Corporate Register- Case en Caremanagement

1. RISICOMANAGEMENT:
Inregelen van uw interne ziekteverzuimbeleid en afspraken maken met uw arboleveranciers
waaronder arbodienst, bedrijfsarts en re-integratiebedrijf.

2. CASEMANAGEMENT:
Regievoering op uw verzuim en arbeidsongeschiktheid en daardoor schadelastbeheersing op uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten.

3. CLAIMMANAGEMENT:
Benutten van uw verhaalsmogelijkheden binnen Sociale Wetgeving en binnen de polisvoorwaarden van de Inkomens Verzuim -en WGA Verzekeraar.

4. CAREMANAGEMENT:
Beleidsontwikkeling. Ondersteunen en adviseren van uw casemanagers, verbeteren procesvoering en het mede-ontwikkelen van uw verzuim- en arbeids(on)geschiktheidsbeleid.

5. FINANCIEEL-CASEMANAGEMENT:
Het controleren van uw Jaarpremies UWV en adviseren over uw reserveringen voor lopende en
komende abeidsongeschiktheidskosten binnen uw P&C cyclus en Jaarverslag:

6. JURIDISCH-CASEMANAGEMENT:
Adviseren arbeidsjuristen – advocatuur en of zelfstandig voeren van Bezwaar procedures
UWV/Verzekeraar en Bestuursrechtelijke Beroeps procedures.

7. CHANGE-CASEMANAGEMENT:
Een gericht advies en ondersteuning bij de implementatie van de personele -en organisatie
veranderingen welke voortkomen uit uw beleidsontwikkeling gericht op verzuimreductie en
schadelastbeheersing.

8. MANAGEMENT CONSULTANCY:
Het begeleiden en coachen van uw leidinggevenden binnen hun nieuwe rol waarin operationele actie-verantwoordelijkheid voor verzuimreductie en de reductie van arbeids(on)geschiktheidskosten wordt ingebracht;

9. MANAGEMENT:
Sturen van eenheden voor casemanagement Verzuim & AO / Re-integratie.

Gespecialiseerd in:

10. SANEREN en Poortwachter proof maken van verzuim (WvP-ZW vangnet) -en
arbeidsongeschiktheid dossiers (WAO-WIA). Verzuimreductie en Schadelastbeheersing.

11. CORPORATE REGISTER CASE – EN CAREMANAGEMENT
Beleid -en planvoering voor implementatie Verzuimmanagement binnen grote organisaties.

12. CORPORATE REGISTER CASE – EN CAREMANAGEMENT
Kwartiermaken, implementatie, procesvoering en projectmanagement van Verzuimmanagement binnen grote private -en publieke organisaties.

Isbb Beheer Bv. 
Blokland 6, 6852 HB Lingewaard.
KvK Handelsregister   09088454.

Roel Bueneker, Rccm®  
Verandercoaching en Registercase -en caremanagement 
Schadelastbeheersing op verzuim en arbeids(on)geschiktheid
http://nl.linkedin.com/in/roelbuenekerrccm roel.bueneker@live.nl   06-54386617

 

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt