Leerplein Casemanager MKB Verzuimontzorgverzekering

Opleidingscoördinatie en secretariaat

Heeft u vragen over de opleiding, wilt u een kennismakings- of voortgangsgesprek of heeft u behoefte aan een persoonlijk studieadvies, neem dan contact op met CS Opleidingen.


Voor procesmatige vragen, zoals klachten over de opleiding/het examen, ingangseisen, diploma’s, kunt u contact opnemen met het Secretariaat.


E-mail: secretariaat@cs-opleidingen.nl


Telefoon: 088-203 2700

Inhoudelijke vragen kunt u stellen op de FAQ

Bestandsgroote: 231141 bytes Handleiding Leerplein.pdf
Voorbeeld eerstejaars ziektewetbeoordeling: Bestandsgroote: 481256 bytes voorbeeld Eerstejaars Ziektewet-beoordeling anoniem 1.pdf
Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten Bestandsgroote: 140231 bytes Schattingsbesluit.pdf
Beslisschema recht op ziekengeld Bestandsgroote: 93222 bytes Beslisschema recht op ziekengeld.pdf
Kennisdocument 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' Bestandsgroote: 299965 bytes Kennisdocument wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2018).pdf
Werkwijzer Casemanagement Bestandsgroote: 319944 bytes Werkwijzer Casemanagement.pdf
Rapport effectiviteit no-riskpolis Bestandsgroote: 778407 bytes Eindrapport effectiviteit no-risk polis.pdf
Overzicht van jurisprudentie 2017 Bestandsgroote: 300983 bytes overzicht jurisprudentie 2017.pdf
Ruim voor de les ' Communicatie DISC ' ontvangt u een mail  met daarin een link om een DISC vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst moet voor de aangegeven datum worden ingevuld. Tijdens deze lesdag krijgt u dan een persoonlijk profiel uitgereikt. Mocht u deze mail niet hebben ontvangen stuurt u dan een mail naar:  secretariaat@cs-opleidingen.nl
Bestandsgroote: 79285 bytes 1 - Reader LSD v02.pdf
  Bestandsgroote: 207019 bytes 2 - Reader DISC-model v02.pdf
Moet een medewerker meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak? Bestandsgroote: 399495 bytes Meewerken.pdf
Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter Bestandsgroote: 169429 bytes Beleidsregels.pdf
Casemanagement in de praktijk 
diverse achtergrondartikelen en brieven van de AP omtrent de privacywetgeving in relatie tot de werkzaamheden als casemanager. 
Bestandsgroote: 689236 bytes Verslag Abrona - maart 2016-1.pdf
  Bestandsgroote: 450739 bytes Gezamenlijke uitleg beleidsregels De zieke werknemer.pdf
  Bestandsgroote: 581643 bytes beleidsregels de zieke werknemer Autoriteit Persoonsgegevens.pdf
  Bestandsgroote: 1311770 bytes werkwijzer gegevensverwerking zieke werknemer stuurgroep AVG.pdf
  Bestandsgroote: 696943 bytes Brief AP - cm td en werkgever cm niet dezelfde.pdf
  Bestandsgroote: 221473 bytes Brief-AP-30-11-2017-anoniem niet vragen naar werkzaamheden.pdf
Werkwijzer Poortwachter UWV Bestandsgroote: 598540 bytes Werkwijzer Poortwachter 1 december 2018.pdf
Voorbeeldbeschikking WIA
Voorbeeld Deskundigenoordeel UWV
Bestandsgroote: 1062223 bytes voorbeeldbeschikking WIA anoniem.pdf
  Bestandsgroote: 6763960 bytes Beslissing Deskundig oordeel 12 nov 2018.pdf
Handige links naar sites en artikelen Bestandsgroote: 127503 bytes handige links ROV.pdf
Examen

Het examen bestaat uit een meerkeuze toets die u aflegt op een laptop. Deze toets kunt u inplannen op een locatie en datum naar keuze. Voorwaarde is dat dit binnen 4 weken na de laatste lesdag plaatsvindt. 
U kunt alvast oefenen met een oefentoets, dit doet u door in te loggen op:
www.cylin.nl/toets 
gebruikersnaam:
wachtwoord:

Bestandsgroote: 158229 bytes Klachtenreglement v.2.pdf
Hulpmiddelen voor het studeren Bestandsgroote: 48275 bytes WAB schema v06.pdf
  Bestandsgroote: 147947 bytes overzicht wetsartikelen.pdf
  Bestandsgroote: 37127 bytes Schema Gevolgen van ziekmelding na eerdere WIA.pdf

De persoonlijke planning van ():

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt