Leerplein Casemanager MKB Verzuimontzorgverzekering


Opleidingscoördinatie en secretariaat

Heeft u vragen over de opleiding, wilt u een kennismakings- of voortgangsgesprek of heeft u behoefte aan een persoonlijk studieadvies, neem dan contact op met CS Opleidingen.


Voor procesmatige vragen, zoals klachten over de opleiding/het examen, ingangseisen, diploma’s, kunt u contact opnemen met het Secretariaat.


E-mail: secretariaat@cs-opleidingen.nl


Telefoon: 088-203 2700

Inhoudelijke vragen kunt u stellen op de FAQ

Voorbeeld eerstejaars ziektewetbeoordeling:
Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten
Beslisschema recht op ziekengeld
Kennisdocument 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
Werkwijzer Casemanagement
Rapport effectiviteit no-riskpolis
Overzicht van jurisprudentie 2017
Ruim voor de les ' Communicatie DISC ' ontvangt u een mail  met daarin een link om een DISC vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst moet voor de aangegeven datum worden ingevuld. Tijdens deze lesdag krijgt u dan een persoonlijk profiel uitgereikt. Mocht u deze mail niet hebben ontvangen stuurt u dan een mail naar:  secretariaat@cs-opleidingen.nl

Moet een medewerker meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak?
Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter
Casemanagement in de praktijk 
diverse achtergrondartikelen en brieven van de AP omtrent de privacywetgeving in relatie tot de werkzaamheden als casemanager. 
Voorbeeldbeschikking WIA
Voorbeeld Deskundigenoordeel UWV
Handige links naar sites en artikelen
Examen

Het examen bestaat uit een meerkeuze toets die u aflegt op een laptop. Deze toets kunt u inplannen op een locatie en datum naar keuze. Voorwaarde is dat dit binnen 4 weken na de laatste lesdag plaatsvindt. 
U kunt alvast oefenen met een oefentoets, dit doet u door in te loggen op:
gebruikersnaam:
wachtwoord:


Hulpmiddelen voor het studeren
De persoonlijke resultaten van :
ExamenDatumPlaatsTijdCijferResultaat
Regie op Verzuim01-02-2019Ede09:30:00 - 13:30:007Geslaagd
Regie op Verzuim14-06-2019Ede09:30:00 - 11:30:006Geslaagd
De persoonlijke planning van ():
Planning

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt