Mercer

Indien u de juiste inzicht in uw geldstromen heeft, kunt u de juiste acties ondernemen om uw kosten te reduceren:

VeReFi Index. De meest concrete cijfers in Sociale Zekerheidsland tot nu toe zijn het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Ons zegt dit niet zo veel, ze vertegenwoordigen bovendien nog geen kwart van de totale kosten. Daarom introduceert Mercer in samenwerking met CS-opleidingen de VeReFi Index. De totale kosten van het VeReFi belang bedragen tussen de 25% en 40% van de loonsom. De VeReFi Index is opgebouwd uit zes rubrieken. Naast de kosten per rubriek voor uw eigen organisatie ziet u in een oogopslag een vergelijking met uw sector en ziet u waarmee u direct aan de slag kunt om de kosten te reduceren.

De VeReFi Index:

Maakt alle publieke en private geldstromen Sociale Zekerheid inzichtelijkLevert scherpe kwantitatieve analyse en advies per rubriek, benoemt en kwantificeert concrete besparingsmogelijkhedenInventariseert de financiële HR-risico’s en normeren deze. Onze rapportage is tweeledig: Een beknopte en heldere cijfermatige managementsheet met de scores van uw organisatie. Uw scores worde afgezet tegen de norm groep en de benchmark en u krijgt een overzicht van uw besparingspotentieel per VeReFi-rubriek. Een scherpe hands-on analyse en onderliggende verhouding van deze cijfers.Hierbij kunt u onder andere denken aan arbokosten in relatie tot langdurig verzuim, interventiekosten en de vergoedingen vanuit de verzekerde regelingen. Maar ook: biedt u wel de juiste arbeidsvoorwaarden, betaalt u niet te veel voor uw verzekeringen en maakt u optimaal gebruik van UWV-regelingen? Neemt u voor meer informatie of vragen contact op met de VeReFi- servicedesk; +3110 40 60 809, of per mail: verefi@mercer.com

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt