O&O Legal

O&O Legal is een breed georiënteerd en gemakkelijk toegankelijk advocatenkantoor dat zich focust op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht en de WIA.
Op het gebied van de WIA adviseren wij met betrekking tot het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dat het eigenrisicodragen (ERD) voor de WGA meebrengt dat er geen gedifferentieerde premie meer verschuldigd is aan het UWV is algemeen bekend. Maar dat de eigenrisicodrager bij het opleggen van een sanctie in die hoedanigheid fungeert als een ZelfstandigBestuursOrgaan (ZBO) is veel minder bekend, vaak zelfs geheel onbekend. De consequenties van het fungeren als ZBO heeft als gevolg dat de Algemene Wet Bestuurrecht (AWB) van toepassing is en er aan bepaalde vereisten dient te worden voldaan.

Om te voldoen aan de in de AWB gestelde eisen adviseert en verleent O&O Legal Advocaten bijstand bij de volgende werkzaamheden:

  • het opstellen van een procesbeschrijving van de bezwaar en klachtenprocedure;
  • het opstellen van een reglement voor de bezwaar-, beroeps- en klachtenbehandelingprocedure;
  • het opstellen van een concept bezwaarschrift;
  • het opstellen van een maatregelen beleid;
  • de instelling van een voorbereidingsteam bij het voornemen tot het geven van een beschikking;
  • het instellen van een hoor- of adviescommissie na ontvangst van een bezwaarschrift van de werknemer;
  • het opstellen van de beslissing op bezwaar;
  • het opstellen van een verweerschrift indien een (ex-)werknemer een beroepschrift heeft ingediend tegen de beslissing op het bezwaar;
  • bijstand tijdens een eventuele rechtszitting

Door onze jarenlange ervaring als ondernemer zijn wij zeer goed in staat om ons in te leven in de cliënt/ondernemer.

Neem vrijblijvend contact met ons op op telefoonnummer 035 303 1302. Of kijk op: www.oolegal.com

 

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt