Positionering van claimbeoordeling door casemanagers

Op 31 oktober werd in een uitzending van Radar bericht over verzuimbegeleiders die aan claimbeoordeling Ziektewet doen. En dit is niet de eerste keer dat de handelswijze van casemanagers door politiek, vakbonden of media aan de kaak wordt gesteld. Onder andere de Zembla-uitzendingen staan ons nog vers in het geheugen. Of de beschuldigingen terecht zijn, laten we in het midden. Belangrijker is dat de beeldvorming omtrent casemanagers vertroebelt.

Elke professionele register casemanager moet zich ervan bewust zijn dat hij of zij nu bijna al bij voorbaat tegen een beschuldigende vinger aan kijkt. Dienstverleners en (hun) register casemanagers doen er daarom goed aan om vooraf na te denken over beleid ten aanzien van de claimbeoordeling van het verzuim. Juist omdat de informatieverstrekking via de media bijna altijd eenzijdig is.

Beweringen vaak eenzijdig en niet onderbouwd

Zo kunnen we in programma’s maar al te vaak zien en horen dat de bedrijfsarts of de verzekeringsarts iemand wel arbeidsongeschikt vond en de casemanager niet, zonder dat deze beweringen verder op welke wijze dan ook worden onderbouwd. Ook in de markt voor de private Ziektewetuitvoering ligt de weg altijd open voor een werknemer om beroep en bezwaar in te zetten bij het UWV. Het UWV zal alleen een beschikking afgeven met einde Ziektewetuitkering indien de bedrijfsarts dat heeft aangegeven. Is deze onderbouwing door de bedrijfsarts onvoldoende en de werknemer tekent bezwaar aan en krijgt gelijk, dat zal het UWV in een bezwaarprocedure met terugwerkende kracht de hersteldmelding ongedaan maken.

Vertegenwoordigers van vakbonden benoemen honderden meldingen en enorme lijsten met nog meer gedupeerden zonder deze te laten zien. In combinatie met in het oog springend slachtofferleed voor de mooie kijkcijfers, is het lastig om je dan te moeten verdedigen.

Beleid met strakke werkafspraken

De beste verdediging is natuurlijk om ervoor te zorgen dat een register casemanager niet in de verleiding kan worden gebracht om op eigen houtje aan claimbeoordeling te doen. Dit kan onder meer door een goede voorbereiding met een adequaat beleid waaraan strakke werkafspraken kunnen worden opgehangen. Zonder het hier over een bedrijfsmodel te hebben, kan een kader voor de aanpak worden neergezet voor de beleidsafspraken:

  1. De bedrijfsarts of de verzekeringsarts is altijd aantoonbaar op dossierniveau leading.
  2. De medische claimbeoordeling wordt ook geborgd met kennis vanuit het wettelijk kader (denk hierbij bijvoorbeeld aan de richtlijnmeldingen).
  3. De verbinding van deze twee domeinen (medische en wettelijke kaders) wordt geborgd door een samenwerking op basis van een te controleren en aan te tonen taakdelegatie door een hiervoor opgeleide en gediplomeerde register casemanager.(Deze professional heeft vanuit de vooropleiding namelijk wel de vereiste kennis van de diverse wettelijke kaders en is door middel van een aantekening in het Register controleerbaar geslaagd voor een aanvullende opleiding voor Taakdelegatie).
  4. Deze samenwerking staat aantoonbaar los van de verzuimbegeleiding door de werkgever die op geen enkele wijze kennis mag hebben of krijgen van het medisch dossier. Ook mag geenszins de schijn worden gewekt dat werkgever deze kennis toch heeft of krijgt.

Hoe deze spelregels het best in een organisatie kunnen worden opgenomen, is een ander verhaal en iedere keer weer verschillend. Wanneer wetgeving en de marktomgeving veranderen, wordt elke professional en organisatie die actief is in de verzuimbranche genoodzaakt na te denken over de positionering van casemanagement. Geen eenvoudige taak. De beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben het wettelijk kader aangescherpt. Ondanks alle bezwaren van de OVAL is helder dat de AP voet bij stuk houdt.

Wettelijk kader borgen

Er zijn meerdere keuzes mogelijk, maar het wettelijk kader moet door alles heen geborgd zijn. Alleen de bedrijfsarts of verzekeringsarts is bevoegd tot het doen van de claimbeoordeling. We moeten oppassen dat het beeld ontstaat dat casemanagers zelf interpreteren en oordelen over ziektebeelden en wat iemand wel of niet kan.
We zullen ons als CS Opleidingen / VeReFi blijven inzetten voor een zuivere afbakening van dit mooie vakgebied binnen de wettelijke kaders met de focus op schadelastbeperking voor de werkgever.

 

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt