Whitepapers

 

Whitepaper 34
Eindrapport Commissie Regulering van Werk: In wat voor land willen wij werken?
Download als PDF
Whitepaper 33
Whitepaper Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen
Download als PDF
Whitepaper 32
Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2020
Download als PDF
Whitepaper 31
Regeling Compensatie transitievergoeding
Download als PDF
Whitepaper 30
Wet tegemoetkomingen loondomein
Download als PDF
Whitepaper 29
Wet Arbeidsmarkt in balans
Download als PDF

Overzicht maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans

Whitepaper 28
Whitepaper Werkhervattingskas 2019
Download als PDF
Informatieblad Nieuwe Arbowet
Download als PDF
Whitepaper 27
Whitepaper ‘WGA-verplichtingen: een onderschat risico bij overgang van onderneming’
Download als PDF
Whitepaper 26
Whitepaper ‘Regeerakkoord 2017-2021’
Download als PDF
Whitepaper 25
Whitepaper ‘Parameters WHK 2018 en gevolgen eigenrisicodragerschap ZW en WGA’
Download als PDF
Whitepaper 24
Whitepaper ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt’
Download als PDF
Whitepaper 23
Whitepaper Werkwijzer Poortwachter
Download als PDF
Whitepaper 22
Whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA
Download als PDF
Whitepaper 21
Whitepaper de Bezava en de Wet verbetering hybride markt WGA
Download als PDF
Whitepaper 20
Beleidsregels de zieke werknemer
Download als PDF
Whitepaper 19
Wet Deregulering beoordeling arbeids-relatie (afschaffing VAR)
Download als PDF
Whitepaper 18
Nederlandse sociale zekerheid in internationaal perspectief
Download als PDF
Whitepaper 17
Pesten op de werkvloer
Download als PDF
Whitepaper 16
Parameters Werkhervattingskas 2016 en vooruitblik 2017
Download als PDF
Whitepaper 15
WWZ en dossieropbouw
Download als PDF
Whitepaper 14
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Download als PDF
Whitepaper 13
Arbeidsgerelateerde zorg
Download als PDF
Whitepaper 12
Parameters Werkhervattingskas 2015
Download als PDF
Whitepaper 11
Participatiewet en Quotumwet
Download als PDF
Whitepaper 10
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (versie juli)
Download als PDF
Whitepaper 9
RIV-toets in de praktijk

Download als PDF
Whitepaper 8
Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Download als PDF
Whitepaper 7
Verzuimbeleid

Download als PDF
Whitepaper 6
Re-integratie 2e spoor

Download als PDF
Whitepaper 5
De rol van casemanager bij arbeidsongevallen

Download als PDF
Whitepaper 4
Sancties van het UWV: Een schande voor een casemanager?

Download als PDF
Whitepaper 3
Premievrijstelling bij arbeidsongechiktheid

Download als PDF
Whitepaper 2
Modernisering van de ziektewet

Download als PDF
Whitepaper 1 – versie 2
Hernieuwde uitval bij ziekte na 104 weken
aanvulling met extra artikel over de eerste whitepaper.

Download als PDF

Kunt u de Whitepapers niet openen? Klik dan hier om Acrobat Reader te downloaden
 

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt