Leerplein RoV

Welkom op het CS / VeReFi Leerplein voor: Studenten Regie op Verzuim

Opleidingscoördinatie en secretariaat

Heeft u vragen over de opleiding, wilt u een kennismakings- of voortgangsgesprek of heeft u behoefte aan een persoonlijk studieadvies, neem dan contact op met CS Opleidingen.

Voor procesmatige vragen, zoals klachten over de opleiding/het examen, ingangseisen, diploma’s, kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

E-mail: secretariaat@cs-opleidingen.nl


Telefoon: 055-843 5410

Inhoudelijke vragen kunt u stellen op de FAQ


Bestandsgroote: 231645 bytes Handleiding Leerplein.pdf
  Bestandsgroote: 384415 bytes Studiegids RoV.pdf

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.

Wijziging WAO regels per 1 januari 2015 - Ophoging WAO Bestandsgroote: 97259 bytes Wijziging WAO per 2015.pdf
Uitleg UWV over wijziging WAO regels per 1 januari 2015 Bestandsgroote: 1343049 bytes Uitvoeringstoets UWV 2015.pdf
Jurisprudentie naar aanleiding van dag 1 sociale wetgeving:

1. Alternatieve geneeswijze en loonstop
2. Ontslag op staande voet
3. < 35% wel of geen nieuw bedongen arbeid.

Bestandsgroote: 93312 bytes Jurisprudentie.pdf
  Bestandsgroote: 308725 bytes Uitspraak ontslag op staande voet - weigering passende arbeid.pdf
  Bestandsgroote: 226663 bytes Uitspraak Centrale Raad van Beroep - aanpassing werktijd is nieuw contract.pdf
  Bestandsgroote: 766555 bytes ecli_nl_rbgel_2015_1297.pdf
Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten Bestandsgroote: 140231 bytes Schattingsbesluit.pdf
Beslisschema recht op ziekengeld
Bestandsgroote: 93222 bytes Beslisschema recht op ziekengeld .pdf
Kennisdocument 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' Bestandsgroote: 299965 bytes Kennisdocument wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2018).pdf
Voorbeeld Eerstejaars Ziektewet-beoordeling Bestandsgroote: 481256 bytes voorbeeld Eerstejaars Ziektewet-beoordeling anoniem 1.pdf
Rapport effectiviteit No-risk polis Bestandsgroote: 778407 bytes Eindrapport effectiviteit no-risk polis.pdf
Overzicht van jurisprudentie 2017   Bestandsgroote: 300983 bytes overzicht jurisprudentie 2017.pdf
Voorbereiding 

casus De Steigerbouwer
Bestandsgroote: 150480 bytes 1 - Casus steigerbouwer verkort tbv ROV 2015.pdf
Arbo, richtlijnen en interventies

Let op: de gratis STECR werkwijzers zijn beschikbaar op VeReFi - Protocollen - Richtlijnen. De betaalde varianten zijn te vinden op: 
Bestandsgroote: 1152042 bytes 3 - Werkwijzer-poortwachter 24 maart 2017.pdf
  Bestandsgroote: 158688 bytes 5 - Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar BWBR0013540-geldend_van_01-01-2007_tm_heden_zichtdatum_31-07-2017.pdf
  Bestandsgroote: 363146 bytes 4 - Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter BWBR0014375-geldend_van_18-11-2006_tm_heden_zichtdatum_31-07-2017.pdf
Overzicht met handige links voor in de dagelijkse praktijk Bestandsgroote: 127503 bytes handige links ROV.pdf
Flyer verzuimtelling Bestandsgroote: 6083031 bytes uwv-januarinota 2018.pdf
Voorbeeldbeschikking WIA Bestandsgroote: 1062223 bytes voorbeeldbeschikking WIA anoniem.pdf
Moet een werknemer meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak? Bestandsgroote: 399495 bytes Meewerken.pdf
Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter
Bestandsgroote: 169429 bytes Beleidsregels.pdf
CM in de praktijk

diverse achtergrondartikelen en brieven van de AP omtrent de privacywetgeving in relatie tot de werkzaamheden als casemanager. 

Bestandsgroote: 691869 bytes Verslag Abrona - maart 2016.pdf
  Bestandsgroote: 581643 bytes beleidsregels de zieke werknemer Autoriteit Persoonsgegevens.pdf
  Bestandsgroote: 696943 bytes Brief AP - cm td en werkgever cm niet dezelfde.pdf
  Bestandsgroote: 221473 bytes Brief-AP-30-11-2017-anoniem niet vragen naar werkzaamheden.pdf
  Bestandsgroote: 450739 bytes Gezamenlijke uitleg beleidsregels De zieke werknemer.pdf
Werkwijzer Poortwachter UWV  Bestandsgroote: 598540 bytes Werkwijzer Poortwachter 1 december 2018.pdf
Beknopt overzicht verschillen NVAB en STECR   Bestandsgroote: 86822 bytes Verschil tussen NVAB richtlijnen en STECR werkwijzers.pdf
Arboreader inclusief nieuwe Arbowet 2017 Bestandsgroote: 459791 bytes Syllabi - Naslagwerk Arbodienstverlening.pdf

Hier vindt u voor de betreffende lesdagen het huiswerk en indien beschikbaar ook opdrachten. Deze opdrachten die hieronder staan zijn extra oefenopdrachten na afloop van de betreffende lesdagen.
Hiermee kan geoefend worden met de lesstof die behandeld is en kan de kennis worden getoetst. 
Niet voor alle lesdagen is er huiswerk of zijn extra oefenopdrachten beschikbaar

DAG 1

1. Lezen van het document uit de mail en maken van de voorbereidingsopdracht Overheidskeuzes (de reader bij dag 1 is al behandeld in het toegestuurde document, deze kan extra gelezen worden na dag 1)

2. Zelfstudieopdracht: waar sta ik met mijn kennis na dag 1 en dag 2 Sociale Wetgeving?

3. Oefening No-Risk

4. Opdracht en antwoorden De Marathonman

5. Opdracht en antwoorden Aansprakelijkheid bij loonsanctie

6. Opdracht en antwoorden Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

7. Casus, opdrachten en richtlijnantwoorden bij artikel - Eindstation WGA

Bestandsgroote: 327932 bytes 4 Opdracht en antwoorden De Marathonman.pdf
  Bestandsgroote: 317920 bytes 5. Opdracht en antwoorden Aansprakelijkheid bij loonsanctie (1).pdf
  Bestandsgroote: 404759 bytes 6. Opdracht en antwoorden Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid (1).pdf
  Bestandsgroote: 339652 bytes 7. Casus, opdrachten en richtlijnantwoorden bij artikel - Eindstation WGA.pdf
  Bestandsgroote: 610283 bytes 2. Afsluitende opdracht ROV dag 1 en 2.pdf
  Bestandsgroote: 123668 bytes Artikel Eindstation WGA .pdf
  Bestandsgroote: 867889 bytes informatieblad behorend bij de voorbereidingsopdracht.pdf
  Bestandsgroote: 268032 bytes 3. Oefening no-risk RoV dag 1.pdf
  Bestandsgroote: 101688 bytes Opdracht overheidskeuzes in de sociale zekerheid voorbereidingsopdracht eerste lesdag.pdf
  Bestandsgroote: 158098 bytes Antwoorden overheidskeuzes in de sociale zekerheid voorbereidingsopdracht eerste lesdag.pdf

DAG 2

Sociale Wetgeving

Voor dag 2 lezen van de reader: 'verdieping sociale wetgeving'.

WIA berekeningsoefeningen

Bestandsgroote: 440876 bytes Antwoorden WIA berekeningsoefening Werkgever Kees.pdf
  Bestandsgroote: 307571 bytes WIA berekeningsoefening Werkgever Kees (1).pdf

DAG 3

Praktische Handvatten

Opdracht bezwaar

Bestandsgroote: 298843 bytes Richtlijnantwoorden - bezwaar.pdf
  Bestandsgroote: 249872 bytes Huiswerkopdracht - bezwaar (1).pdf

DAG 3

Arbeidsrecht

Voor de les arbeidsrecht lezen van de reader: 'arbeidsrecht'. 

Bestandsgroote: 141342 bytes 2018 Oefenopdracht arbeidsrecht met antwoorden.pdf
DAG 4 
Kosten en Baten
Voor de lesdag lezen van de reader: 'kosten en baten'. 
Extra oefenmateriaal 
Bestandsgroote: 162456 bytes Antwoorden Extra Oefenmateriaal ROV Dag 4 Kosten en Baten.pdf
  Bestandsgroote: 317080 bytes WIA berekeningen Sociale Zekerheid.pdf
  Bestandsgroote: 222138 bytes Extra Oefenmateriaal ROV Dag 4 Kosten en Baten.pdf
  Bestandsgroote: 425529 bytes Richtlijnantwoorden WIA berekeningen Sociale Zekerheid.pdf
  Bestandsgroote: 617988 bytes Casus Leonie met antwoorden soc.wetgeving dag2.pdf

DAG 6

De rol van de bedrijfsarts

Voor deze dag lezen van de reader: 'arbodienstverlening'.

Bestandsgroote: 459791 bytes Reader Arbodienstverlening.pdf

DAG 7

Communicatiestijlen en effectieve gespreksvoering

Voor deze dag de vragenlijst invullen via de link uit de mail. In de mail staat ook de uiterste invuldatum. 

De readers; 'luisteren samenvatten en doorvragen' en  'DISC model' zijn geen verplichte leerstof maar kunt u vooraf aan deze les lezen. 

Bestandsgroote: 79285 bytes 2.Reader LSD v02.pdf
  Bestandsgroote: 207019 bytes 3.Reader DISC-model v02.pdf

Extra rekenles

Wilt u voor het examen nog een extra rekenles volgen, kunt u zich hiervoor aanmelden via: http://www.cs-opleidingen.nl/bijles-rekenen/.


Tips

 • Vul uw gegevens voor uw certificaat/diploma duidelijk leesbaar en correct in.
 • Schrijf op iedere tentamenopdracht  uw naam, u moet ze beiden weer inleveren!
 • Wanneer een advies wordt gevraagd, geef dan ook een advies, idem voor berekeningen etc.
 • Schrijf geen onnodig lange teksten.
 • Lees de teksten en de vragen vooraf goed door.
 • Controleer of u geen vragen vergeten bent.
 • Denk aan de tijd, er wordt regelmatig melding gemaakt van de resterende tijd.
 • Gebruik de korte pauze tijdens de 2 examens voor uw ontspanning. Jaag elkaar het hoofd niet op hol met wat de antwoorden moesten zijn.

Spelregels

 • U mag uw boeken, aantekeningen en een rekenmachine gebruiken.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon als rekenmachine is NIET toegestaan.
 • Het gebruik van een Ipad, smartphone, Iphone e.d. is NIET toegestaan.
 • Het is niet toegestaan eigen meegebrachte apparatuur aan te sluiten op de examenlaptops. Op de laptops is een externe muis aanwezig. mocht het voor u noodzakelijk zijn gebruik te maken van randapparatuur dan kunt u dit tot uiterlijk één week voor aanvang van het examen bekend maken bij het secretariaat. Uw aanvraag zal dan worden beoordeeld en indien van toepassing zal de voor u noodzakelijke apparatuur beschikbaar zijn ten tijde van het examen.  
 • Onderling overleg, praten en afkijken is NIET toegestaan.
 • Wanneer u klaar bent, blijf dan op uw plaats zitten tot de examinator aangeeft  dat het examen is afgelopen.
 • De papieren versie van het examen, uw aantekeningen en het formulier met uw persoonlijke gegevens moet u bij het verlaten van de zaal overhandigen aan de examinator.
 • De aantekeningen die u maakt tijdens het examen worden niet nagekeken bij de beoordeling van het examen. Werk daarom ook alles goed uit op de laptop.
 • Wanneer u een vraag heeft kunt u dit kenbaar maken, de examinator komt dan naar u toe.

Uitslag en diploma

We hebben maximaal 6 weken nodig om het examen na te kijken en te laten beoordelen door de HAN. De uitslag van het examen komt op Leerplein te staan. Voordat de uitslag gepubliceerd wordt, krijgt u een mail van het opleidingssecretariaat dat het cijfer diezelfde dag nog bekend wordt gemaakt. U ziet alleen uw eigen uitslag, deze is gekoppeld aan uw individuele inlog voor VeReFi. Wanneer u het examen behaald heeft, krijgt u binnen 4 werkweken het diploma thuisgestuurd.

Heeft u het examen onverhoopt niet behaald, kunt u opnieuw herexamen doen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de website: http://www.cs-opleidingen.nl/inschrijven-voor-een-examen/. Voor meer informatie over het inschrijven kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat: 055 843 5410.

Onze richtlijn voor herkansingen:

 • Uiterlijk 6 maanden na de start van de opleiding voor de 1e maal examen doen
 • Herkansing na uiterlijk 6 maanden
 • Maximaal 3 maal examen doen
 1. Inschrijven voor een herkansing kan via onze website: https://www.cs-opleidingen.nl/inschrijven-examen/ . Zolang de datum zichtbaar is op de website is het nog mogelijk om je in te schrijven.
 2. Zodra je je hebt ingeschreven voor een herexamen krijg je weer toegang tot het leerplein.
 3. Het advies is om de laatste 3 White Papers (nr 24,26 en 28), de laatste 6 nieuwsbrieven en de laatste CS Verbindt! door te nemen.
 4. Je kan altijd een extra les inkopen. Dit kan iedere gewenste les zijn. Om te kijken welke les wanneer wordt aangeboden kun je onze website in de gaten houden: https://www.cs-opleidingen.nl/opleiding/regie-op-verzuim/ en dan kijken onder het kopje planning. Een extra les kost € 300,00. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kun je dat laten weten door een mail te sturen aan secretariaat@cs-opleidingen.nl.
 5. De bijles rekenen is een andere les. Deze wordt apart aangeboden. Meer informatie hierover kun je terug vinden op onze website: https://www.cs-opleidingen.nl/opleiding/bijles-rekenen/
 6. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de markt adviseer ik je om je aan te melden bij CS Verbindt!. Inschrijven hiervoor kan online: http://www.csverbindt.nl/

Laatste tip: neem ongeveer 1 maand van te voren nog even contact met ons op om te horen of er nog aanvullende informatie is voor je examen. 

Studiewijzer ROV

Bestandsgroote: 124522 bytes studiewijzer ROV januari 2019.pdf
Veelvoorkomende wetsartikelen  Bestandsgroote: 301532 bytes Wetsartikelen overzicht.pdf
Nieuwe Oefenexamens geplaatst oktober 2018 Bestandsgroote: 156235 bytes Oefenexamen casus 1 visserijbedrijf ROV 8 september 2017 DB.pdf
  Bestandsgroote: 165531 bytes richtlijnantwoorden casus 2 powerfuel ROV 8 september 2017.pdf
  Bestandsgroote: 187893 bytes Oefenexamen casus 2 powerful ROV 8 september 2018.pdf
  Bestandsgroote: 217247 bytes richtlijnantwoorden casus 1 visserijbedrijf ROV 8 september 2017 DB.pdf
  Bestandsgroote: 159497 bytes oefenexamen casus 2 proces ROV 24 mei 2017 def.pdf
  Bestandsgroote: 202734 bytes Richtlijnantwoorden casus 1 hoop 24 mei 2017.pdf
  Bestandsgroote: 218856 bytes oefenexamen casus 1 hoop ROV 24 mei 2017.pdf
  Bestandsgroote: 218373 bytes Richtlijnantwoorden casus 2 proces ROV 24 mei 2017.pdf
Nieuwe Oefenexamens Bestandsgroote: 524759 bytes Richtlijnantwoorden Casus 2 Carefull ROV examen RoV 17 februari 2017.pdf
  Bestandsgroote: 570198 bytes Richtlijnantwoorden Casus 1 Het Anker ROV examen 17 februari 2017.pdf
  Bestandsgroote: 137898 bytes richtlijnantwoorden Blogger 17-november 2017.pdf
  Bestandsgroote: 140226 bytes richtlijnantwoorden wammes 17-november 2017.pdf
  Bestandsgroote: 115762 bytes oefenexamen wammes vragen 17 november 2017.pdf
  Bestandsgroote: 138944 bytes oefenexamen Blogger vragen 17 november 2017.pdf
  Bestandsgroote: 419024 bytes Oefenexamen Casus 1 Het Anker ROV examen 17 februari 2017.pdf
  Bestandsgroote: 662354 bytes Oefenexamen Casus 2 Carefull ROV examen 17 februari 2017.pdf
  Bestandsgroote: 183130 bytes Richtlijnantwoorden Casus 1 handelsorganisatie BIM ROV 7 juli 2017.pdf
  Bestandsgroote: 192533 bytes Oefenexamen Casus 1 handelsorganisatie BIM ROV 7 juli 2017.pdf
  Bestandsgroote: 214871 bytes Richtlijnantwoorden Casus 2 ROV 23 juni 2017.pdf
  Bestandsgroote: 193649 bytes Richtlijnantwoorden casus 1 De gele tulp ROV 23 juni 2017.pdf
  Bestandsgroote: 238150 bytes Oefenexamen Casus 1 De gele tulp ROV 23 juni 2017.pdf
  Bestandsgroote: 255607 bytes Oefenexamen Casus 2 casemanager in de branche ROV 7 juli 2017.pdf
  Bestandsgroote: 228113 bytes Richtlijnantwoorden Casus 2 casemanager in de branche ROV 7 juli 2017.pdf
  Bestandsgroote: 237717 bytes Oefenexamen Casus 2 Examen ROV 23 juni 2017.pdf
Oefenexamens Bestandsgroote: 194001 bytes Oefenexamen Casus 2 actualiteiten en diversen ROV 16 december 2016.pdf
  Bestandsgroote: 223921 bytes Oefenexamen Casus 1 De nieuwe Media ROV 16 december 2016.pdf
  Bestandsgroote: 523270 bytes Oefenexamen Casus 2 ROV ernstig zieke chauffeur 9 september 2016.pdf
  Bestandsgroote: 497736 bytes Oefenexamen RoV 21 augustus - casus 2 Winkelketen Foodie.pdf
  Bestandsgroote: 552175 bytes Oefenexamen Casus 2 diversen en actualiteiten ROV 4 nov 2016.pdf
  Bestandsgroote: 720589 bytes Richtlijnantwoorden casus 1 Arbodienst de Gouden Berg ROV 4 november 2016.pdf
  Bestandsgroote: 402582 bytes Oefenexamen RoV 21 augustus - casus 1 Groothandel 't Magazijn.pdf
  Bestandsgroote: 651468 bytes Oefenexamen Casus 1 Arbodienst de Gouden Berg ROV 4 november 2016.pdf
  Bestandsgroote: 602509 bytes Oefenexamen Casus 1 ROV de zzp casemanager 9 september 2016.pdf
  Bestandsgroote: 166708 bytes Richtlijnantwoorden Casus 1 De nieuwe media ROV 16 december 2016.pdf
  Bestandsgroote: 221052 bytes Richtlijnantwoorden casus 2 actualiteiten en diversen ROV 16 december 2016.pdf
  Bestandsgroote: 394211 bytes Richtlijnantwoorden oefenexamen casus 1 t magazijn ROV.pdf
  Bestandsgroote: 548247 bytes Richtlijnantwoorden casus 2 diversen en actualiteiten ROV 4 nov 2016.pdf
  Bestandsgroote: 581192 bytes Richtlijnantwoorden oefenexamen casus 2 winkelketen Foodie.pdf
  Bestandsgroote: 512386 bytes Richtlijnantwoorden Casus 1 de zzp casemanager 9 september 2016.pdf
  Bestandsgroote: 577011 bytes Richtlijnantwoorden ROV casus 2 ernstig zieke chauffeur 9 sept 2016.pdf
Examenreglement Bestandsgroote: 64771 bytes Examenreglement .pdf
Klachtenreglement Bestandsgroote: 272515 bytes Klachtenreglement.pdf

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt