Beschikking Whk controleren? Wij helpen u graag!

Door de wet BeZaVa is per 1 januari 2014 de opzet van de Werkhervattingskas (Whk) veranderd. Werkgevers ontvangen een beschikking voor:

  • Gedifferentieerde premie WGA-vast (tenzij werkgever eigenrisicodrager is)
  • Gedifferentieerde premie WGA-flex (deze moeten alle werkgevers betalen, ongeacht of ze eigenrisicodrager WGA-vast of ZW zijn of niet)
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex (tenzij werkgever ZW-eigenrisicodrager is).

De gedifferentieerde premie geldt voor middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 314.000 en € 3.140.000) en grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.140.000). Kleine werkgevers (loonsom tot € 314.000) blijven een sectorpremie betalen.

UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk voor 2015 op basis van de gegevens over 2013: welke (ex) werknemers ontvangen vanaf 2013 een WGA-uitkering of ZW-vangnetuitkering?

Voorkom dat u teveel betaalt!

Eind november ontvangt u een beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst. U heeft dan zes weken de tijd om de beschikking te controleren en eventueel in bezwaar te gaan. Het is van belang om goed te controleren of de juiste werknemers op de beschikking staan; bij een onterechte toerekening betaalt u mogelijk teveel premie! Heeft u hulp nodig bij de controle? Ons team van specialisten staat voor u klaar!

Hoe gaat het in zijn werk?

Stuur een kopie van de beschikking op naar advies@verefi.nl. Wij kijken dan of er aanleiding is de beschikking verder uit te zoeken. Zo ja, dan ontvangt u hiervoor een kostenopgave en beslist u zelf of u onze specialisten inschakelt.

 

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt