VeReFi KennisKring neemt initiatief voor nieuw broodfonds

Kom naar de informatieavond op 20 maart 2017

In ons specialisme zijn veel zelfstandigen aan het werk, die zelf voor de eigen arbeidsongeschiktheid niets geregeld hebben. Een complete AOV is immers relatief kostbaar en kent veel voorwaarden en uitsluitingen. Daarom neemt de VeReFi KennisKring het initiatief tot het oprichten van een broodfonds voor professionals sociale zekerheid. Een broodfonds is een gezamenlijk fonds waarbij gelijkgestemden sparen voor het geval een lid van het fonds ziek wordt en hulp nodig heeft.

Hoe werkt een broodfonds?

Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers, die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen. Vrijwel alle zieke ondernemers zijn binnen twee jaar weer aan het werk, daarom duren deze schenkingen maximaal twee jaar. Er is ook een eigen risico: de eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening. Het fonds is namelijk niet bedoeld voor ‘een griepje’ maar voor het geval dat een lid langere tijd niet zelfstandig een inkomen kan genereren.

Wat kost deelname aan het broodfonds?

Alle deelnemers leggen maandelijks geld opzij op hun persoonlijke broodfondsrekening. U moet daarbij denken aan bedragen tussen de € 33,75 euro tot € 112,50 per maand. Dat is afhankelijk van het bedrag dat u nodig heeft als u niet zelf in staat bent om inkomen te genereren. Indien u ziek bent, krijgt u een maandelijkse schenking tussen de € 750 tot max. € 2.500 per maand. De maximum termijn van deze schenkingen is 2 jaar. Veelal zijn mensen al ruimschoots binnen deze twee jaar weer aan het werk. Voor langdurige arbeidsongeschiktheid (> 2 jaar) dienen ondernemers zich desgewenst ook zelfstandig te verzekeren. Het is wel een mooie ‘brood’overbrugging voor de eerste twee jaar. Prettig is ook dat uw spaarsaldo (na aftrek van eventuele schenkingen) van u blijft. Besluit u het fonds te verlaten, dan kunt u het tegoed dus gewoon meenemen.

Voor wie is dit fonds bedoeld?

Omdat het systeem werkt op basis van solidariteit, sparen en schenkingen, is vertrouwen in elkaar heel belangrijk. Het is ook logisch dat er onderling openheid van zaken wordt gegeven waarom iemand op dat moment niet in staat is om zelfstandig zijn of haar inkomen te verdienen. Het is derhalve ook gewenst dat deelnemers elkaar kennen.
Al jarenlang volgen we de ontwikkelingen van deze broodfondsen. Ze zijn veelal regionaal opgericht, waarbij er meerdere disciplines lid kunnen worden. Het is een sociaal systeem. We bedachten dat ook sociale zekerheidsprofessionals met elkaar een broodfonds kunnen vormen. Zelfstandig werkende inkomensspecialisten, casemanagers, arbeidsdeskundigen, arbo-deskundigen of bedrijfsartsen. Iedereen kan meedoen. We kennen elkaar veelal vanuit opleidingen, congresdagen, bijscholingen, kennisdagen, intervisies etc.

Waarom organiseert de VeReFi KennisKring dit?

VeReFi is reeds een kennisplatform. De VeReFi KennisKring richt zich op het bij elkaar brengen van professionals op het gebied van sociale zekerheid. Om kennis te delen, een beroep op elkaar te kunnen doen en opdrachten te verwerven.
We willen meer en meer partijen samenbrengen en zien hiervoor ook mogelijkheden in een nieuw op te richten broodfonds. Daarom organiseren we op maandagavond 20 maart 2017 een informatiebijeenkomst, samen met de mensen van de Broodfondsmakers. Zij komen een presentatie geven om de uitgangspunten uit te leggen en praktische vragen te beantwoorden. En ze geven voorbeelden uit de praktijk van bestaande broodfondsen.
Wanneer er voldoende belangstelling is (tenminste 20 deelnemers) dan volgt er na deze informatiebijeenkomst een zogenaamde afsprakenbijeenkomst. Deelnemers maken afspraken die worden vastgelegd in het eigen reglement. Na de definitieve inschrijvingen worden de bankrekeningen vastgelegd en wordt er een administratie opgezet. Daarna volgt de officiële start van het broodfonds met een feestelijke oprichtingsbijeenkomst. Veel informatie over broodfondsen kunt u ook vinden op www.broodfonds.nl

Hoe meld ik me aan voor de informatiebijeenkomst?

De informatiebijeenkomst is op 20 maart 2017 en is van 19.00 uur tot ca. 20.30 uur. Locatie: Campmanplein 6 te Randwijk.
U bent vanaf 18.00 uur welkom om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd.

Wilt u komen? Bel 055 8435410 en vraag naar Mariska of stuur een mail naar mariska@cs-opleidingen.nl en geef daarbij aan of u vooraf mee wilt eten.

Wilt u meer weten over de VeReFi KennisKring die binnenkort van start gaat? Dan kan Mariska ook een afspraak voor u inplannen met Marcel Boudewijnse . Hij komt graag een persoonlijke toelichting geven op de andere mogelijkheden van de VeReFi KennisKring.

Graag tot 20 maart!

Met vriendelijke groet,
Marjol Nikkels en Herwin Schrijver

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt