VeReFi-tool Kostenindicatie Sociale Zekerheid aangepast aan nieuwe parameters

Met de tool Kostenindicatie SZ kunt u door het invullen van slechts een paar gegevens zien:

  • wat u ongeveer kwijt bent aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim, premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex;
  • welk bedrag er gemoeid is met 10 jaar WGA-schade en de kosten voor re-integratie van WGA-dossiers bij eigenrisicodragerschap WGA;
  • welk effect een extra investering in interventies heeft bij de langlopende verzuimdossiers

De tool is aangepast aan de nieuwe parameters Werkhervattingskas 2016 zodat alle cijfers up-to-date zijn.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt