VeReFi Whitepaper WWZ en dossieropbouw

Voor onze VeReFi-abonnees is een nieuwe whitepaper beschikbaar. Onderwerp is dit keer de WWZ en het belang van dossieropbouw.

De komst van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 maakt een goede dossieropbouw belangrijker dan ooit, zeker als het gaat om een disfunctionerende of vaak zieke werknemer. Zonder goed dossier kan de kantonrechter of het UWV de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet beëindigen. Zieke werknemers worden extra beschermd door de wet. In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat als de ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van een ziekte of gebrek, de werkgever nooit een beroep op disfunctioneren kan doen. Er is wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld het niet nakomen van re-integratieverplichtingen. De werkgever moet dan wel een goed bijgehouden re-integratiedossier hebben. Dat geldt ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer na twee jaar ziekte wil ontbinden. Hoe u een goed personeels- en re-integratiedossier opbouwt, leest u in deze whitepaper.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt