Wet verbetering hybride markt WGA aangenomen door Eerste Kamer

Op 31 mei is de Wet verbetering hybride markt WGA als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel moet het speelveld tussen UWV en private verzekeraars verbeteren.

Werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigenrisicodragerschap WGA naar het publieke bestel, gaan bij het UWV een premie betalen op basis van de eigen historische WGA-lasten. Daarnaast hoeven publiek verzekerde (middel)grote werkgevers bij een overstap naar eigenrisicodragerschap hun eventuele publieke staartlasten niet meer zelf te financieren. Deze mogen als staartlast bij het UWV achterblijven. De verwachting is dat door aanpassing de focus meer zal liggen op re-integratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers i.p.v. op geldelijk voordeel behalen op korte termijn.

Wijzigingen per 2017

We vatten graag nog even voor u samen, welke veranderingen er allemaal gaan komen per 2017.

Overstappen van private verzekering naar het UWV na 1 juli 2015

De werkgevers die na 1 juli 2015 overstappen van het eigenrisicodragerschap WGA naar het publieke bestel, gaan bij het UWV een premie betalen op basis van de eigen historische WGA-lasten conform de bekende premiesystematiek (T-2). Voor uitleg van de premieberekening verwijzen we graag naar de VeReFi whitepaper parameters Werkhervattingskas dd. 2 september 2016.

Van UWV naar eigenrisicodragerschap: staartlasten blijven bij UWV achter

Verder geldt als grote verandering dat alle bedrijven die na 1 juli 2015 juist eigenrisicodrager worden, vanaf 2017 alle staartlasten bij het UWV mogen achterlaten. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren geworden. Voor hen wordt het zeker aantrekkelijk om eigenrisicodrager WGA te worden omdat ze schoon over gaan. Maar dan moeten ze wel laten zien dat ze grip hebben op de schade, anders zullen ze bij de private verzekeraars ook hoge verzekeringspremies krijgen.

Samenvoeging vast en flex in WGA-totaal

Al in de wet Bezava is geregeld dat vast en flex samengevoegd gaan worden binnen één WGA-totaalpremie. Dit was eerst de bedoeling per 2016. Op 20 februari 2015 werd bekend dat de samenvoeging 1 jaar is uitgesteld naar 2017. Mede omdat de verzekeraars nog niet klaar waren om de flex-risico’s te berekenen.

Wijziging hybride markt WGA noodzakelijk voor marktwerking

De meeste private verzekeraars gaven tussen 2013 tot begin 2015 aan niet verder te willen gaan in de hybride markt. Voor het WGA-vast deel waren de concurrentieverhoudingen erg verstoord omdat bedrijven het uitlooprisico van de WGA-schade bij de verzekeraars achterlieten en als ‘schoon bedrijf’ tegen een minimumpremie weer teruggingen naar het UWV. Met deze wet is de marktwerking weer terug. Want bedrijven kunnen niet meer van de private verzekeraar naar het UWV terugkeren tegen een minimumpremie. Bovendien geldt dat ook de keuze voor het eigenrisicodragerschap WGA aantrekkelijker wordt nu de staartlasten bij het UWV mogen achterblijven. Sinds de aankondiging van het wetsvoorstel hebben diverse verzekeraars weer aangegeven WEL weer op de markt te willen blijven voor het eigenrisicodragerschap van de WGA. Er zijn echter nog niet veel verzekeraars waar we al offertes voor het jaar 2017 kunnen krijgen. De verwachting is dat dit nu niet lang meer gaat duren.

 

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt