Nieuwe tools beschikbaar voor VeReFi-abonnees

We hebben twee nieuwe tools geplaatst onder de button rekentools en apps: Kostenindicatie SZ en ControlMeter.

Met de tool Kostenindicatie SZ kunt u door het invullen van slechts een paar gegevens zien:
• wat u ongeveer kwijt bent aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim, premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex in 2015;
• welk bedrag er gemoeid is met 10 jaar WGA-schade en de kosten voor re-integratie van WGA-dossiers bij eigenrisicodragerschap WGA;
• welk effect een extra investering in interventies heeft bij de langlopende verzuimdossiers.

Met de ControlMeter krijgt u een indicatie van uw ‘mate van control’: hoe zit het met uw kansen om eventuele besparingen te realiseren op de geldstromen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Daarvoor is veel kennis nodig én een organisatie die bereid is de juiste keuzes te maken. Bij deze vragenlijst wordt de waarde van uw antwoorden door middel van een ‘actuariële weging’ gewaardeerd.  Op deze manier ziet u hoeveel grip op de geldstromen sociale zekerheid er nu in uw organisatie is  en kunt u een inschatting maken van uw mogelijkheden om binnen uw organisatie eventuele besparingen te realiseren.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt