Maandelijks archief: september 2015

WGA Eigenrisicodragerstool aangepast aan parameters 2016

Met de WGA ERD calculator kunt u zien of het loont om WGA eigenrisicodrager te worden. U kunt een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en wel of niet privaat verzekeren. De tool gaat uit van

Geplaatst in Geen categorie

ZW Eigenrisicodragerstool aangepast aan parameters 2016

Met de ZW ERD calculator kunt u zien of het loont om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. U kunt een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en wel of niet privaat verzekeren. De tool gaat uit van

Geplaatst in Geen categorie

Whitepaper ‘Parameters WHK 2016 en vooruitblik 2017’ beschikbaar

Voor onze VeReFi-abonnees is er een nieuwe whitepaper beschikbaar:  ‘Parameters Werkhervattingskas 2016 en vooruitblik 2017. U vindt de whitepaper onder de knop ‘Whitepapers en nieuwsbrieven’.

Geplaatst in Geen categorie

VeReFi-tool Kostenindicatie Sociale Zekerheid aangepast aan nieuwe parameters

Met de tool Kostenindicatie SZ kunt u door het invullen van slechts een paar gegevens zien: wat u ongeveer kwijt bent aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim, premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex; welk bedrag er gemoeid is met 10

Geplaatst in Geen categorie

Vergelijking parameters Werkhervattingskas 2016 met 2015

Voor kleine bedrijven gelden de sectorale premies.De grens tussen klein – middelgroot gaat van € 314.000,-  naar € 319.000,-. En de grens middelgroot – groot stijgt van € 3.140.000,- naar € 3.190.000,-. Bijgaand een overzicht van de parameters. Daarna wordt

Geplaatst in Geen categorie

Parameters 2016 bekend: geen grote verschuivingen, toch belangrijk adviesjaar

De nieuwe parameters Werkhervattingskas 2016 zijn op 1 september 2015 in de Staatscourant bekend gemaakt. Er zijn geen grote verschuivingen in 2016 ten opzichte van 2015. Toch is 2016 een belangrijk adviesjaar voor de inkomensadviseur. Voor grote bedrijven is 2016

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt